ВАГИЗАН  * 7 вагинални песари

ВАГИЗАН * 7 вагинални песари Със предварителна поръчка за доставка

SKU: 2

Цена: £ 17.00

Описание:
ВАГИЗАН * 7 вагинални песари Със предварителна поръчка за доставка
Категория: Лекарства


1. Какво представлява Вагизан и за какво се използва1. Какво представлява Вагизан и за какво се използва
Вагизан е вагинално лекарство под формата на песар за вагинално приложение. То съдържа млечна киселина и лактат.
Вагизан се използва за регулиране на съдържанието на млечна киселина във влагалището при пациенти с хронични или рекурентни леки до умерено тежки Gardnerella вагинити с лека (бактериални вагинози, неспецифични вагинити)
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Вагизан
Не използвайте Вагизан- ако сте алергични (свръхчувствителни) към млечна киселина, натриев лактат или макрогол.
Предупреждения и предпазни меркиОбърнете специално внимание при употребата на Вагизан- когато се използва при юноши след пубертета.
Юношите не трябва да използват Вагизан без консултация с лекар, тъй като няма достатъчно изследвания, за да се направят общи препоръки за тази възрастова група.
- Вагизан не се препоръчва за употреба при момичета преди пубертета
Други лекарства и ВагизанНе са известни взаимодействия.
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Вагизан с храни и напиткиНе са известни взаимодействия.
Бременност, кърмене и фертилитетВагизан може безопасно да се използва по време на цялата бременност и периода на кърмене. По време на бременност трябва да измивате добре ръцете си, преди да използвате Вагизан, т.е. преди да поставите песара във влагалището.
Шофиране и работа с машиниВагизан не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.
3. Как да използвате Вагизан
Винаги използвайте Вагизан точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вагизан е песар за вагинално приложение.
Освен ако не е предписано друго от лекар, обичайната доза е 1 песар веднъж дневно.
Как и кога да използвате ВагизанВсеки път, когато използвате Вагизан, моля, следвайте инструкциите по-долу.- След измиване на ръцете вечер, използвайте пръст, за да поставите песара колкото е възможно по-дълбоко във вагината. За предпочитане е да легнете по гръб с леко повдигнати крака.- За да извадите песара от блистера, разделете двете части на фолиото при върха на свещичката, както е показано на фигурата.допълнителни инструкции- При сухота във влагалището, преди да поставите песара трябва да го навлажните добре под течаща вода.- Поради добрата разтворимост на вагиналните песари е възможно да се появи силно воднисто течение, затова Ви препоръчваме да използвате ежедневни дамски превръзки . Това течение, обаче, е напълно безвредно.
Продължителността на лечението е 5 - 7 дни.
Употреба при децаВагизан не се препоръчва за употреба при момичета преди пубертета.
Ако сте използвали повече от необходимата доза ВагизанНяма съобщения за случаи на предозиране. Не са необходими специални мерки.
Ако сте пропуснали да използвате ВагизанНе използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Продължете лечението с предписаната доза.
Ако сте спрели употребата на ВагизанИ в двата случая, ако спрете употребата на Вагизан за по-продължителен период от време или я спрете преди да трябва, лечението може да не е успешно. Поради тази причина, моля, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Вагизан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
За посочване на честотата на страничните ефекти се използват следните категории:
Категории ЧестотаМного чести повече от 1 на 10 от лекуваните пациентиЧести 1 на 10 на 100 от лекуваните пациентиНечести 1 на 10 на 1 000 от лекуваните пациентиРедки 1 на 10 на 10 000 от лекуваните пациентиМного редки по-малко от 1 на 10 000 от лекуваните пациентиС неизвестна честота не може да бъде установено от наличните данниЗначителни нежелани реакции или признаци, за които трябва да внимавате и какво да направите, ако сте засегнати:
Ако сте засегнати от някоя от нежеланите реакции, изброени по-долу, спрете употребата на Вагизан и се консултирайте с Вашия лекар възможно най-скоро.
Редки (от 1 до 10 на 10 000 от лекуваните пациенти):- Леки кожни реакции (напр. зачервяване, смъдене, усещане за парене, сърбеж)
Нечести (от 1 до 10 на 1000 от лекуваните пациенти):- Тъй като песарите се разтварят особено добре, понякога може да се появи силно, воднисто течение.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
5. Как да съхранявате Вагизан
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Вагизан след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква някакви специални условия за съхранение.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ВагизанАктивните вещества са: разтвор на (S)-млечна киселина и натриев (S)-лактат.
1 песар съдържа като активни вещества: разтвор от 0,167 g (8)-млечна киселина 0,100 g натриев (З)-лактат (съответстващ на 40 mg млечна киселина); общо 190 mg, млечна киселина.
Другите съставки са:Макрогол 1 500 и макрогол 6 000.
Как изглежда Вагизан и какво съдържа опаковката
Вагизан е бял песар с гладка повърхност.
Вагизан са опаковани в блистери от PVC/PVDC/PE фолио със 7 песар и. Блистера е поставен в картонена опаковка.
Опаковка със 7 песари.