Тестостерон undecanoate - Biotech Labs /20 мг/*100 таблетки

Тестостерон undecanoate - Biotech Labs /20 мг/*100 таблетки

SKU: 2

Цена: £ 50.00

Описание:
Тестостерон undecanoate - Biotech Labs /20 мг/*100 таблетки
Категория: Лекарства


Тестостерон на таблетки (ундеканоат) е орален анаболен андрогенен стероид. Среща се често под името АНДРИОЛ, ANDRIOL. Нормалните мъже произвеждат /- 7 мг тестостерон дневно. "С цел заместване на тестостерона при мъже с повредени или липсващи тестиси Undecanoate се приема ежедневно от 20 - 80 мг, докато тестостерон енантат в дози от 250 до 500 мг се слага веднъж на две седмици.
Други два клинично възможни тестостеронови естера - тестостерон ципионат и тестостерон циклохексане карбоксилат, имат много сходни кинетични свойства, така че могат да бъдат използвани в същите дози. В момента това е най-общата форма за лечение на мъже с подобни проблеми, но терапията не произвежда същите нива на тестостерон като при здрави мъже.

Още информация

Пациентите се страхуват от тези колебания, заради въздействието на сексуалната им активност и емоционален статус. Новите тестостеронни препарати са разработени с цел да бъдат избегнати тези недостатъци. Новият тестостеронен естер - тестостерон-транс-4-н-бутилциклохексили-карбоксилат, с кодово име 20Аеt-1, е изпитан в лабораторни условия върху гризачи и след това върху кастрирани маймуни. Когато единичната 40 мг доза бе инжектирана на кастрирани маймуни, тя повдига нивото на тестостерон в кръвта на до нормалното за 4 месеца."